0

Lindt & Sprünglis engagement i bæredygtighed

Kakaobønder, mælkeproducenter, vaniljeplukkere – det er blot nogle af de partnere, der hjælper chokolademestrene hos LINDT med at fremstille vidunderlig chokolade. 
Alle, der medvirker til LINDTs succes, skal behandles ordentligt. Det er derfor, vi overholder høje standarder for etik og bæredygtighed ved køb af vores råvarer og under deres behandling til chokolade af høj kvalitet.

 

Schokolade Bauern beim nachhaltigen Anbau
Verpacken der nachhaltigen Schokolade

Bæredygtig og socialt ansvarlig adfærd er en vigtig forudsætning for virksomhedens succes på langt sigt. Det er vi overbeviste om hos Lindt & Sprüngli. Det er derfor, vi i alle led i processen med fremstilling af LINDT chokolade er optaget af bedste kvalitet og bæredygtighed – fra indkøb af de bedste råvarer til fremstillingen og indtagelsen af chokoladen, der smelter i munden. Den retfærdige behandling af alle vores partnere har lige så stor betydning for os som den varsomme håndtering af miljøet og naturens ressourcer.

 

Beskyttelse af kakaoens fremtid

Kakaoen er en af vores vigtigste ingredienser. Det er en stor udfordring at sikre, at den også er til rådighed for os i fremtiden i den høje kvalitet, vi ønsker, og i tilstrækkelige mængder. Her er Lindt & Sprünglis landbrugsprogram et vigtigt led, der har til formål at fremme kakaobønnernes kvalitet og øge høstudbyttet. For at opnå dette bliver bønderne støttet i deres arbejde med eksempelvis træningskurser eller projekter til forbedring af infrastrukturen. Vi yder dermed også bidrag til forbedring af kakaobøndernes arbejds- og levevilkår og hjælper med at sikre, at dyrkningen af kakao også vil være attraktivt for bønderne i fremtiden. Lindt & Sprüngli har derfor samarbejdet med lokale partnere i kakaoens oprindelseslande i adskillige år med henblik på at sikre kakaoens fremtid.

 

Ein Bauer bei seinen Kakaobäumen

Håndtering af udfordringerne med pionerprojekter

Vi har indtil nu opnået stor succes med pionerprojekter i branchen, især i Ghana, hvorfra vi køber hovedparten af vores førsteklasses kakaobønner. Vi gør en indsats for at øge kvaliteten og forbedre situationen for bønderne og deres familier. Grundlaget for vores succes er den såkaldte sporbarhed af kakaoen. Det betyder, at vi ønsker at vide, fra hvilken landsby hver eneste sæk kakao, som vi modtager, stammer fra. Kun hvis vi ved, hvor bønnerne stammer fra, kan vi sikre, at kakaoen lever op til vores kvalitetsstandarder. Og kun da kan vi hjælpe lokalt med at forbedre landbrugspraksis og udbytte. Vi kan også hjælpe med aktivt at forbedre de sociale forhold i landbrugsområderne og undgå børnearbejde.

 

Zwei zufriedene Einwohner bei ihrer Trinkwasserquelle

Bæredygtighed i indkøb

Udover kakao indeholder vores chokolade også førsteklasses ingredienser som mælk, mandler, hasselnødder, vanilje og sukker. Vi sikrer ansvarligt indkøb også i udvælgelsen af råmaterialer og i emballagen. Langvarige forbindelser til f.eks. lokale mælke- og sukkerproducenter gør det muligt at udvikle et tillidsforhold til vores leverandører. Hvor det er muligt, indkøber vi så tæt på vores fabrikker som muligt. Dermed bidrager vi til at sikre, at transportomkostninger og udledning af drivhusgasser, der er skadelige for vores klima, kan reduceres. Det betyder ikke mindst, at de lokale økonomier også drager fordel af det.

Fremstilling af chokolade på bæredygtig vis

Når de førsteklasses råvarer er nået frem til Lindt & Sprüngli, sørger vi for, at de behandles på den mest avancerede måde. For at beskytte miljøet ved chokoladefremstillingen arbejder vi kontinuerligt på at reducere vores forbrug af energi og vand 

med henblik på at sikre et miljøvenlig energiforbrug under stadig forbedring. Til det formål iværksætter vi projekter og deltager desuden i internationale initiativer som "Carbon Disclosure Project". Samtidig ønsker vi at imødekomme forbrugernes høje forventninger til LINDT chokolade til egen nydelse eller til gaver. Lindt & Sprünglis miljømæssige principper, specifikke mål og jævnlige kontroller hjælper os med at leve op til vores høje standarder inden for miljøsektoren.
Alle medarbejder bidrager til virksomhedens succes. Det gælder således også LINDTs chokolademestre – deres kritiske blik, deres fremragende smagsevner samt deres kendskab til alle finesser og videreudviklingen af kakaobehandlingen og chokoladen. Deres passion bliver mærkbar i hvert eneste stykke LINDT chokolade, der forlader fabrikken. Vi tilbyder et attraktivt arbejdsmiljø for at sikre, at det fortsætter med at være sådan i fremtiden. Vi kan kun opnå topresultater med hensyn til kvalitet, når vi har tilfredse medarbejdere.

 

Ernst Tanner - CEO and Chairman of Lindt & Sprüngli
Ernst Tanner, CEO and Chairman of Lindt & Sprüngli

Sikring af bæredygtighed fra start til slut

Vi har et stort ansvar over for ikke alene vores leverandører og medarbejdere, men også over for vores forbrugere. Som producent af en af de bedste chokolader i verden går vi ikke på kompromis med noget som helst, hverken kvalitet eller fødevaresikkerhed. Et stort netværk af specialister sikrer, at vores produkter lever op til de højeste kvalitetsstandarder – lige fra ingredienserne til leveringen af den færdige LINDT chokolade. Eftersom vi selv har kontrol over hele produktionsprocessen fra start til slut, kan vi garantere maksimal kvalitet og stort engagement i bæredygtighed Vi er overbeviste om, at den fulde smag og nydelse kun kan udvikles, når enestående kvalitet og ansvarlig behandling af mennesker og natur går hånd i hånd.