0

The Lindt & Sprüngli Farming Program

Ein Bauer bei seinen Kakaobäumen

Lindt & Sprüngli har tætte bånd til Ghana. En stor procentdel af den kakao, der bruges til LINDT chokolade, stammer fra dette vestafrikanske land, hvor lokale bønder har dyrket den efterspurgte frugt i generationer.
Lindt & Sprüngli er med sit landbrugsprogram stærkt optaget af at forbedre de vanskelige leve- og arbejdsforhold for bønderne i Ghana.

 

Cocoa Farming Logo

Lindt & Sprüngli har i årevis beskæftiget sig med, hvordan kakaoen bedst kan beskyttes, og hvordan bøndernes livskvalitet kan forbedres. I 2008 nåede vi en milepæl. Sammen med leverandøren og partneren Armajaro og Ghanas kakaokomité lancerede Lindt & Sprüngli et pionerprojekt, der markerede starten på det nuværende Lindt & Sprüngli landbrugs-program

 

Siden da er arbejdet med organiseringen af indkøb af kakao på ansvarlig vis foregået løbende. Det sker i fire trin: 

1. Det første trin er sporbarhed. Sporbarhed betyder, at vi ved, hvor de indkøbte kakaobønner stammer fra. På baggrund af koder på sækkene, kan kakaoen spores tilbage til de bønder, der dyrkede og leverede bønnerne. Det danner grundlag for at styrke bøndernes situation. Hvis Lindt & Sprüngli og vores partnere kender de lokale bønder, kan vi sørge for bedre forhold på en mere målrettet måde.

 

Eine Stapel Kakaobohnensäcke mit gut sichtbaren Nachverfolgungsetiketten
Ein Stapel Kakaobohnensäcke

2. Det andet trin er træning og intern overvågning. Ved hjælp af den ydede støtte kan kakaobønderne hele tiden forbedre dyrkningen og fremme kakaoprocessen frem til levering. Med henblik på at grundfæste sociale og økologiske emner i bøndernes bevidsthed sætter vi vores lid til såkaldte markskoler for bønderne, hvor de gøres bekendt med emner som børnearbejde, arbejdssikkerhed og økologi. Samtidig får de den nødvendige landbrugsmæssige viden til at øge deres udbytte. Forbedringer i de landbrugsmæssige, sociale og økologiske metoder kan måles med systematisk analyse af de informationer, der indhentes fra det specielt udviklede, interne overvågningssystem.

 

Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte
Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen

3. Det tredje trin består af forbedrende aktiviteter: Lindt & Sprüngli investerer i udvikling af både bønderne og samfundene. Bønderne får f.eks. adgang til ny viden og nye planter, mens samfundsudviklingen fremmes med støtte til lokal infrastruktur, f.eks. til borehuller med adgang til rent drikkevand eller malaria-myggenet til forbedring af helbredet.

 

Kleine Kakaopflanzen
Zwei zufriedene Einwohner bei ihrer Trinkwasserquelle

4. Det fjerde trin er den eksterne vurdering: Bøndernes systemer og fremgangsmåder vurderes af uafhængige, anerkendte revisorer. Det giver kunderne vished for, at Lindt & Sprüngli arbejder kontinuerligt på at forbedre kakaobøndernes fremgangsmåder.

Disse fire trin danner et solidt grundlag for ansvarligt indkøb af kakao og er grundstenene i Lindt & Sprünglis landbrugsprogram. Alle har fordel af det. Bønderne kan øge deres udbytte og dermed deres indkomst på længere sigt, og Lindt & Sprüngli har adgang til kakaobønner af høj kvalitet. Miljøet har også fordel af det, for når bønderne får undervisning i miljørigtig landbrugspraksis, reduceres belastningen af jorden, luften, vandet og dyrene. Kunder og forbrugere kan stole på, at Lindt & Sprüngli tager bæredygtighed meget alvorligt og at de sociale vilkår for de enkelte bønder i landsbyerne forbedres kontinuerligt.

 

 

Fokus på Ghana

Elfenbenskysten og Ghana er to af verdens vigtigste lande for produktion af kakao. Over halvdelen af verdens høst kommer fra disse to vestafrikanske lande. Eftersom vilkårene for høj kvalitet og ansvarligt indkøb er bedre i Ghana end i Elfenbenskysten, er der kun brugt kakaobønner fra Ghana i LINDT chokolade siden 2005. Her er kvaliteten af bønnerne højere, og risikoen for forekomst af børnearbejde er lavere, fordi kakaomarkedet i Ghana har været strengt reguleret i mange år. Den statsregulerede minimumspris for kakao giver bønderne større sikkerhed og en stabil indkomst. Koncentrationen i ét land og det tætte samarbejde med lokale partnere betyder, at vores kendskab til landet og indbyggerne i Ghana hele tiden forbedres. Mangler og udfordringer kan derfor takles på en helt specifik måde. De løsninger, der er udarbejdet sammen med partnerne, håndterer derfor de emner, der har størst betydning for bønderne.

 

 

Kakaopflanzenblätter

Frivilligt bidrag

Med henblik på at udvikle sådanne specifikke projekter til bønderne og forbedre deres levevilkår, betaler vi en frivillig overpris pr. ton kakao, der købes til LINDT chokolade. Denne overpris bruges lokalt til projekter, der forbedrer leve- og arbejdsvilkårene. Uddannelsesprojekter og yderligere træning af bønderne er især vigtige her.

Kakaotræet er et sart træ, der i stor udstrækning skal næres og plejes med manuelt arbejde – kun da producerer det kakaobønner af høj kvalitet, som kan bruges til fremstilling af fremragende LINDT chokolade.
Der skal en masse knowhow til at plante træerne korrekt, høste frugterne på det rigtige tidspunkt og give dem den første behandling. Derfor samarbejder vores lokale partnere med bønderne for at sikre kvaliteten, og derfor trænes bønderne i god landbrugspraksis. Det giver dem mulighed for at arbejde mere omkostningseffektivt, forbedre kvaliteten og øge det udbytte, de har af deres jord. Der lægges desuden stor vægt på træningskurser med emner som arbejdssikkerhed, retfærdige arbejdsvilkår og miljømæssig adfærd.

 

Rent drikkevand og adgang til uddannelse

Men det er ikke nok kun at investere i kakaobøndernes uddannelse og træning. Det er lige så vigtigt, at der gøres en indsats for at forbedre levevilkårene og infrastrukturen. For eksempel er adgangen til rent drikkevand eller mulighederne for at gå i skole ofte utilstrækkelige, og tropiske sygdomme som malaria er almindeligt udbredte. Mange af de projekter, der er iværksat af Lindt & Sprüngli sammen med en lokal partner, sigter efter at håndtere disse udfordringer. Hjælp i form af uddeling af tusindvis af myggenet og bygning af brønde bidrager til at passe på landsbybeboernes helbred. Siden 2008 er en skole, der var ødelagt, også blevet genopbygget og moderniseret. Andre nye, små uddannelsescentre – såkaldte Village Ressource Centre – er også blevet opført. De giver kakaobønderne adgang til træning og de lokale skolebørn en mulighed for at bruge computere, internettet og moderne kommunikationsteknologier.

Neue Trinkwasserquelle in einem Dorf
Schüler mit Computer in der Klasse

Udvidelse af succesmodellen

Lindt & Sprünglis landbrugsprogram, som er udviklet ud fra Ghana-projektet, er et skræddersyet program for ansvarligt og bæredygtigt kakaoindkøb med fokus på kontinuerlige fremskridt og konkrete aktiviteter til støtte for forbedringer i marken. Eftersom modellen har bevist sin værdi, vil programmet blive udvidet til andre indkøbssteder af kakao og dække hele vores forsyning af kakao inden år 2020.