0

Pionerprojekter til bæredygtig dyrkning af kakao

Kakaofrüchte am Baum

Kwame Osei, 65 år, drømmer om, at hans yngste datter en dag overtager hans kakaoplantage i Ghana. Der er også en god chance for, at det sker. Innovative indkøbsmodeller som Lindt & Sprünglis landbrugsprogram gør det mere og mere attraktivt for bønderne at dyrke jorden.

 

Bauer in seiner Kakaoplantage

Kwame Osei er en af Ghanas over 42.000 bønder med mindre landbrug, der leverer kakao til LINDT chokolade. Denne yderst vigtige råvare til produktion af chokolade dyrkes i et smalt bælte rundt om ækvator. På trods af hårdt og omhyggeligt arbejde lever mange kakaobønder i fattigdom. De uigennemsigtige handelskanaler med mange mellemhandlere, små landbrugs-områder, utilstrækkelige landbrugsmetoder, manglen på adgang til ny viden, alderen af de eksisterende træer sammenholdt med den omfattende pleje, der skal til, bidrager alle til, at bondens indkomst ofte er meget lav. Mange kakaobønder vender derfor helt landbruget ryggen.

 

 

Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen
Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte

Oprettelse af sporbarhed - med virksomhedens egen indkøbsmodel

For at bekæmpe disse mangler har Lindt & Sprüngli, der fremstiller LINDT chokolade, i adskillige år valgt at samarbejde tæt med bønderne i verdens bedste områder til kakaodyrkning. I Ghana, hvor hovedparten af kakaoen til LINDT chokolade kommer fra, er der udviklet en speciel indkøbsmodel med henblik på det. Den sigter efter at forbedre situationen for bønderne lokalt og på samme tid gøre det mere attraktivt at dyrke kakao, så der også i fremtiden vil være kakao i tilfredsstillende mængder og kvalitet. Håbet er, at risikoen for børnearbejde og dårlige arbejdsvilkår begrænses, efterhånden som levevilkårene og forholdene forbedres for bønderne. Sammen med Armajaro, Lindt & Sprünglis leverandør og partner i Ghana, og den statsdrevne ghanesiske organisation, Ghana Kakaokomité, blev der i 2008 oprettet et system for sporbarhed af kakao. Takket være dette system ved vi, hvor de indkøbte kakaobønner stammer fra. Gennemsigtigheden gør det muligt at sikre kakaoens kvalitet og samtidig få et billede af de lokale sociale og økologiske landbrugsforhold. Omvendt giver det også mulighed for at yde specifik assistance til bønderne. Sporbarhed er dermed nøglen til at sikre bæredygtigt kakaoindkøb i dag og i fremtiden.

Målrettet assistance til kakaobønderne og deres familier

Som et resultat af denne indkøbsmodel bliver livet i de kakaodyrkende samfund bedre på mange måder. Bønderne har glæde af specifikt udvalgte programmer til forbedring af landbrugspraksis og den sociale situation i landbrugsområderne. Disse projekter implementeres af den lokale nonprofitpartner Source Trust. Lindt & Sprüngli betaler en frivillig overpris for kakao fra Ghana, som muliggør disse projekter. I kraft af deres lokale indsats kender Lindt & Sprüngli og Source Trust kravene til bønderne og fokuserer med deres støtteprojekter på de områder, der har størst betydning for den lokale befolkning. Der tilbydes f.eks. træningskurser, hvor bønderne lærer mere om, hvordan de skal håndtere de sarte kakaoplanter. Kwame Osei har også lært på et af disse træningskurser, hvordan kakaoplanterne bedst kan beskyttes mod sygdomme og give større udbytte: "Siden jeg lærte at bruge organisk gødning til mine planter, har jeg været i stand til at få langt større udbytte."

Schokolade Bauern beim nachhaltigen Anbau

En uafhængig måde

Den specielle indkøbsmodel er en uafhængig, alternativ måde at producere social og økologisk bæredygtig kakao til chokoladeproduktion på. Overvågning og vurdering udført af uafhængige organisationer sikrer, at den bæredygtige indkøbsmodel fungerer pålideligt og hele tiden videreudvikles. Det er en helt bevidst beslutning ikke at vælge en velkendt label til LINDT chokolade. Det ville ikke være muligt at garantere de nødvendige kvantiteter i den ønskede kvalitet fra specifikke landbrugsområder med de nødvendige smagskaraktertræk. Med denne indkøbsmodel har Lindt & Sprüngli taget skridt til at sikre, at Kwame Oseis drøm en dag realiseres, og at hans datter ser kakaodyrkning som en attraktiv indkomstkilde i fremtiden.

Ein Bauer beim Trocken der Kakaobohnen