Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VILKÅR OG BETINGELSER

1 Generel

1.1 Lindt & Sprüngli Danmark, filial af Lindt & Sprüngli Nordic AB, Sverige, org.nr 40401210 (»Lindt«) sælger chokoladeprodukter online på sin hjemmeside www.lindt.dk (»Internetbutikken«) til forbrugere såvel som til virksomheder (»Køber« eller »Kunde«). En forbruger defineres som en fysisk person, der hovedsagelig handler med formål, der falder uden for sit erhverv.

1.2 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle ordrer, der afgives på internetbutikken, og for alle aftaler mellem dig og Lindt vedrørende salg af produkter til dig fra Lindts internetbutik (»Aftalen«). Når du afgiver en ordre, vil du blive bedt om at acceptere disse generelle vilkår og betingelser, så læs dem derfor omhyggeligt, og sørg for deres betydning, før du bestiller produkter fra internetbutikken. Hvis du ikke accepterer de generelle vilkår og betingelser, før du afgiver ordren, vil du ikke være i stand til at bestille produkter fra internetbutikken.

1.3 Disse generelle vilkår og betingelser er gyldige, som skrevet, og kan ændres, uden at du som køber på forhånd er underrettet om det. Det er op til dig som Køber at holde dig ajour med den nyeste version af disse vilkår. Dette er den version af de vilkår og betingelser, der gælder for tidspunktet for din ordre, der også gælder for aftalen. Disse generelle vilkår og betingelser blev sidst opdateret den [01.08.2022.]. I tilfælde, hvor disse generelle vilkår og betingelser varierer, afhængigt af, om du handler som forbruger eller som erhvervsdrivende (forretning), er dette specifikt angivet.

1.4 Ved at acceptere disse generelle vilkår og betingelser erklærer du, at du er 18 år gammel eller ældre og har rets- og handleevne til at indgå en kontrakt. Hvis du ikke er forbruger, bekræfter du ved at acceptere disse generelle vilkår og betingelser, at du får lov til at indgå kontrakter for det firma, som du køber produkter til på internetbutikken.

1.5 Skulle nogen af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser være eller blive ugyldige eller umulige at gennemføre, helt eller delvist, påvirker det ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser.

1.6 Dette afsnit (1.6) er kun gældende for erhvervsdrivende. Lindt leverer sine varer, tjenester og tilbud og indgår kontrakter udelukkende på grundlag af disse generelle vilkår og betingelser, som gælder for alle fremtidige aftaler mellem dig og Lindt, selvom de ikke udtrykkeligt accepteres af dig igen. Disse generelle vilkår og betingelser samt alle dokumenter, der udtrykkeligt henvises til i dem, udgør hele aftalen mellem dig og Lindt. De erstatter og annullerer derudover alle tidligere aftaler, løfter, forsikringer, garantier, repræsentationer og forståelser mellem dig og Lindt, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige. Ved at indgå en købsaftale med dem anerkender du, at du ikke kan stole på nogen erklæring, repræsentation, forsikring eller garanti (uanset om den er givet uagtsomt eller ej), der ikke er angivet i disse generelle vilkår og betingelser eller i noget dokument, som vilkårene og betingelserne henviser til.

1.7 Indgåelsen af aftalen vil blive dokumenteret og opbevaret hos os. Aftalen vil ikke være tilgængelig for dig i vores lokaler.

2 Indgåelse af kontrakten

2.1 Aftalen er indgået på dansk.

2.2 Præsentationen af produkter på Lindts internetbutik udgør ikke et bindende tilbud fra Lindt om at opfylde en købsaftale.

2.3 Når du har lagt produkter i »indkøbskurven«, kan du kontrollere dem og om nødvendigt rette hele din ordre. Dit tilbud om at købe fremsættes først, når du trykker på ordren, med en forpligtelse til at betale, eller en lignende knap.

2.4 Når du har afgivet en ordre i internetbutikken, modtager du en automatisk genereret e-mail , hvori Lindt bekræfter modtagelsen af ordren (bekræftelse af modtagelse). Bekræftelsen af kvitteringen udgør ikke en bekræftelse af dit købstilbud. Lindts

bekræftelse af kvitteringen indebærer heller ikke, at der er indgået en købsaftale mellem dig og Lindt.

2.5 Når du har afgivet en ordre i internetbutikken, modtager du også en bekræftelse på dit køb via e-mail (ordrebekræftelse) med oplysninger om, hvilke varer du har købt og til hvilken pris. Det er den pris, der er angivet i ordrebekræftelsen, der gælder for dit køb.

2.6 En købsaftale indgås først, når Lindt udtrykkeligt accepterer købstilbuddet, eller når Lindt sender produkterne til dig uden på forhånd at have givet dig en sådan udtrykkelig accept.

2.7 Minimumsordren for levering af produkter er 100 DKK pr. ordre.

2.8 Hvis Lindt ikke er i stand til at levere et produkt til dig, f.eks. fordi produktet ikke er på lager eller ikke længere er tilgængeligt, fordi Lindt ikke er i stand til at levere varen inden for den ønskede leveringsdato, fordi en vare er blevet forkert prissat, eller fordi den tilladte grænse for antallet af produkter pr. kunde er overskredet i en ordre, vil Lindt informere dig om dette via e-mail, og din ordre vil ikke blive behandlet. Hvis du allerede har betalt for varerne, refunderer Lindt hurtigst muligt den fulde pris for din ordre, inklusive leveringsgebyr.

3 Pris og leveringsgebyr

3.1 De priser, der er angivet på internetbutikkens produktsider, er inklusive moms. Leveringsgebyr (indenfor Danmark) oplyses ved kassen.

3.2 Selv om det er Lindts hensigt altid at indtaste korrekte oplysninger på hjemmesiden, er der mulighed for, at produkterne på internetbutikken er forkert prissat. I tilfælde af, at et produkt er blevet forkert prissat, fraskriver Lindt sig ansvaret for at levere produktet til den forkerte pris eller overhovedet. I så fald vil Lindt enten annullere ordren og refundere den pris, du har betalt, eller kontakte dig og spørge, om du ønsker at gennemføre ordren til den korrekte pris. Hvis Lindt ikke er i stand til at kontakte dig, eller hvis du ikke ønsker at gennemføre ordren til den korrekte pris, annullerer Lindt din ordre og refunderer den pris, du har betalt.

4 Betalingsbetingelser

4.1 Betaling kan gøres med:

- Kreditkort (MasterCard og Visa);
- Dankort (Debit MasterCard, Visa Debit, Maestro, Visa Electron)
- Klarna
- MobilePay

4.2 Når du betaler med kredit- eller dankort, vil ordrebeløbet blive debiteret fra dit kort, når din ordre er gennemført.

4.3 Dette afsnit (4.3) gælder kun for forbrugere. Hvis du har valgt at betale med faktura og ikke har betalt denne inden forfaldsdatoen, opkræver Lindt et rykkergebyr på 100 DKK samt et faktureringsgebyr på 45 DKK for papirfakturaer.
Hvis du ikke har betalt for dit køb inden forfaldsdatoen for kravet, kan Lindt kræve erstatning fra dig i form af morarenter på 7 % af det forfaldne beløb pr. kalenderår. Disse renter påløber dagligt fra forfaldsdatoen til den dato, hvor den fulde betaling af den forfaldne gæld foretages. Renter betales samtidig med det skyldige beløb.

4.4 Dette afsnit (4.4) gælder kun for erhvervsdrivende. Hvis du ikke har betalt for dit køb inden forfaldsdatoen for kravet, kan Lindt kræve erstatning fra dig i form af morarenter på 7 % af det forfaldne beløb pr. kalenderår. Disse renter påløber dagligt fra forfaldsdatoen til den dato, hvor den fulde betaling af den forfaldne gæld foretages. Renter betales samtidig med det skyldige beløb.

5 Levering og leveringstid

5.1 Produkterne skal leveres til den adresse, du har angivet i din ordre, medmindre andet er aftalt mellem dig og Lindt.

5.2 Levering er mulig inden for Danmark.

5.3 Når varerne er leveret til dig, bærer du risikoen for det, og du er derefter ansvarlig for at holde det sikkert.

5.4 Bestilte produkter leveres afhængigt af tilgængelighed. Hvis et produkt ikke er tilgængeligt på bestillingstidspunktet, vil du blive informeret om den forventede leveringstid. Så snart varen er tilgængelig, vil den blive sendt til dig.

5.5 For leverancer inden for Danmark er den forventede leveringstid mellem 3-5 arbejdsdage (ekskl. søn- og helligdage) fra det tidspunkt, hvor ordrebekræftelsen sendes. For individualiserede produkter udgør leveringstiden 10-14 arbejdsdage. Se Lindts leveringsbetingelser på [www.lindt.dk/delivery-information/] for yderligere information.

5.6 Hvis der er risiko for, at høje udetemperaturer kan påvirke produkternes kvalitet (eventuelt ved 23 grader celsius eller højere), vil Lindt informere dig om potentielle forsinkelser eller afbrydelser i leverancerne i forbindelse med afgivelse af din ordre. Når du afgiver din ordre, accepterer du, at Lindt kun sender produkterne til dig, når temperaturen er faldet til et sådant niveau, at kvaliteten af produkterne ikke længere er i fare. I dette tilfælde gælder der ikke de leveringstider, der er angivet ovenfor i henhold til dette afsnit. Lindt vil straks informere dig, når produkterne kan sendes igen.

5.7 Skulle der indtræde en begivenhed, der ligger uden for Lindts rimelige kontrol (såkaldt »force majeure«), kan det betyde, at Lindt ikke er i stand til at udføre leverancen inden for den tidsramme, der er angivet ovenfor i pkt. 5.5, eller overhovedet. I så fald er Lindt ikke ansvarlig for forsinkede eller aflyste leverancer, hvis forsinkelsen eller manglende evne til at levere varerne helt eller delvis skyldes en sådan begivenhed. Lindt er heller ikke ansvarlig for nogen underleverandørs forsinkede eller aflyste leverancer, hvis underleverandørens manglende evne til at levere i overensstemmelse med aftalen helt eller delvist skyldes en sådan begivenhed. Sådanne begivenheder kan f.eks. bestå af, men ikke være begrænset til: ulykker, ekstremt vejr, elektricitet, eksplosioner, oversvømmelser, jordskælv, naturkatastrofer, svigt i telekommunikationsnet, manglende evne til at bruge transportnet, terrorangreb, krige, civilt oprør, optøjer, strejker, »lockouts« og andre arbejdskonflikter samt regeringsbeslutninger og indførelse af restriktioner på im- eller eksport.

6 Transport

6.1 Lindt bærer risikoen for varerne under transporten, indtil de er leveret til kunden. Hvis varer, der leveres til dig, tydeligt er blevet beskadiget under transporten, bedes du straks informere transportøren om dette og kontakte Lindt så hurtigt som muligt.

6.2 Dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke af din manglende underretning af transportøren eller af at kontakte Lindt i overensstemmelse med afsnit 6.1 ovenfor. Det forventes dog, at du (i rimelig grad) bistår Lindt med deres eventuelle krav til transportøren eller det relevante forsikringsselskab.

7 Ejendomsforbehold

7.1 Dette afsnit (7.1) gælder kun for forbrugere. Lindt bevarer ejerskabet af produkterne, indtil de er fuldt betalt.

7.2 Dette afsnit (7.2) gælder kun for erhvervsdrivende.

- Lindt bevarer ejerskabet af produkterne, indtil alle krav, som Lindt har på den erhvervsdrivende (fra det nuværende forretningsforhold), er betalt fuldt ud. Det er ikke tilladt for den erhvervsdrivende at pantsætte produkterne eller på anden måde pantsætte dem som sikkerhed for ethvert krav, før ejendomsretten til dem er overgået fra Lindt til den erhvervsdrivende.

- Lindt forpligter sig til på den erhvervsdrivendes anmodning at frigive Lindts sikkerhed til den erhvervsdrivende i det omfang, markedsværdien af Lindts sikkerhedsstillelse overstiger de krav, som Lindt har på den erhvervsdrivende, med mere end 10 %. I så fald kan Lindt frit beslutte, hvilke værdipapirer der skal frigives.

8 Modregning/tilbageholdelsesret

Dette afsnit (8) gælder ikke, hvis du er forbruger.

8.1 Retten til modregning af kravet foreligger kun, hvis modkravet er fastslået i retten, og dommen er blevet endelig, eller hvis modkravet ikke er blevet bestridt af Lindt.

8.2 For at kunne udøve tilbageholdelsesretten skal det pågældende modkrav udspringe af det samme kontraktforhold som Lindts krav mod den erhvervsdrivende på grundlag af kontrakten.

9 Fortrydelsesret

9.1 Som forbruger har du i henhold til lov (Aftalelovens § 1, Forbrugeraftalelovens §§ 18-25 (fortrydelsesret)) om fjernsalgsaftaler og aftaler uden for fast forretningssted (fjernsalgsloven) ret til at fortryde købsaftalen inden for 14 dage efter modtagelsen af varerne. Retten betyder, at en forbruger inden for 14 dage efter købet har ret til at fortryde købet uden grund og få sine penge tilbage. I henhold til fjernsalgsloven gælder denne fortrydelsesret dog ikke for varer, der på grund af deres art ikke kan returneres, eller som hurtigt kan forringes, f.eks. fødevarer. Fortrydelsesretten gælder heller ikke for produkter, der er forseglet af sundhedsmæssige eller hygiejniske årsager, og hvis forseglingen er blevet brudt af forbrugeren, eller for varer, der er specielt fremstillet efter forbrugerens ønsker, eller som på anden måde har et klart personligt præg.

9.2 Lindt leverer en række forskellige chokoladeprodukter i henhold til denne aftale. Da chokolade er et letfordærveligt produkt, hvor kvaliteten hurtigt kan forringes, gælder fortrydelsesretten ikke efter fjernsalgsloven. Fortrydelsesretten gælder heller ikke for produkter, der er forseglede, og hvor forseglingen er brudt af dig. Desuden gælder retten ikke, når det handler om produkter, der er specielt fremstillet til dig og dermed har fået et tydeligt personligt præg.

9.3 Uanset hvad der er angivet ovenfor i paragraf 9.2, har du ret til at trække dig ud af aftalen, hvis denne ret er angivet i aftalen, i de generelle vilkår og betingelser eller (især hvis du er forbruger) i den obligatoriske lovgivning. Hvis du ønsker at trække dig ud af aftalen af en af disse grunde, er du velkommen til at bruge den vedhæftede fortrydelsesformular, men det er ikke nødvendigt at registrere en returnering.

10 Reklamationsret, garantier

10.1 Dette afsnit (10.1) og afsnit 10.2-10.5 gælder kun for forbrugere. Som forbruger har du en lovbestemt ret til at modtage varer, der ikke er plettet med fejl. En vare er defekt, hvis den for eksempel er brudt eller ikke stemmer overens med det, der er aftalt. Denne lovbestemte ret påvirkes ikke af fortrydelsesretten beskrevet i afsnit 9 eller af noget andet, der er angivet i disse generelle vilkår og betingelser.

10.2 I henhold til gældende forbrugerlovgivning har du reklamationsret i 2 år fra det tidspunkt, hvor du modtog produktet. For at gøre krav på mangler ved det bestilte produkt skal du dog kontakte Lindt hurtigst muligt, dog senest 2 måneder efter det tidspunkt, hvor du opdagede eller burde have opdaget fejlen (reklamationen). Hvis du ikke underretter Lindt om manglen inden for denne frist, fortaber du reklamationsretten. Klager indgives til eshop-dk@lindt.com. I tilfælde af en mangel ved produktet skal Lindt primært have mulighed for at afhjælpe fejlen, f.eks. ved at sende en ny vare til dig gratis.

10.3 Lindts ansvar for et defekt produkt er begrænset til prisen på varerne som angivet på internetbutikken (inklusive leveringsgebyr og andre gebyrer) samt til eventuelle returomkostninger, så længe manglen ikke har forårsaget skade på forbrugeren.

10.4 Lindt forbeholder sig ret til at afvise en klage, hvis det viser sig, at produktet ikke anses for defekt i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.

10.5 Rådgivning om dine rettigheder som forbruger kan fås hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dine lovbestemte forbrugerrettigheder påvirkes ikke af disse generelle vilkår og betingelser.

10.6 Dette afsnit (10.6) gælder kun for erhvervsdrivende. Til dig som ikke er forbruger tilbyder Lindt 6 måneders garanti fra det tidspunkt, hvor varerne afsendes, hvilket indebærer, at produkterne skal være af tilfredsstillende kvalitet og fri for materialefejl. Garantien tilbydes på følgende betingelser:
- Efter levering skal du straks inspicere produkterne og informere Lindt om eventuelle åbenlyse eller synlige mangler inden for 7 dage efter modtagelse af en kvittering for ordren. Hvis fejlen er skjult, skal du informere Lindt om den inden for 7 dage efter opdagelsen, eller efter du burde have opdaget fejlen. Hvis du ikke underretter Lindt om manglen inden for de fastsatte tidsrammer, anses du for at have accepteret de defekte produkter.
- Hvis du informerer Lindt om et defekt produkt inden for de givne tidsrammer, vil Lindt vælge mellem at afhjælpe manglen, udskifte de defekte produkter eller refundere den fulde pris på de defekte produkter. Efter Lindt har truffet en sådan foranstaltning, har Lindt ikke længere noget ansvar for skader eller andet ansvar over for dig med hensyn til de defekte produkter.
- Garantien, der tilbydes i henhold til paragraf 9.2, gælder ikke for defekte produkter, hvis manglen skyldes: normal slitage; den erhvervsdrivendes forsætlige skade; unormale opbevarings- eller arbejdsforhold; ulykke; uagtsomhed fra din side eller fra tredjeparters side; din manglende brug eller brug af produkterne i overensstemmelse med dets instruktioner eller fra enhver ændring eller reparation af produkterne udført af dig eller af en tredjepart, der ikke er autoriseret reparatør af Lindt.

11 Ansvar, hvis du er en virksomhed

11.1 Dette afsnit (11) gælder kun for erhvervsdrivende. Lindts varer er beregnet til at blive brugt internt i din virksomhed. Ved at acceptere disse generelle vilkår og betingelser bekræfter du, at du ikke vil videresælge produkterne.

11.2 Lindt har intet ansvar over for dig, hvad angår forsinkelser eller manglende evne til at levere i overensstemmelse med aftalen, eller når det gælder skader eller mangler ved de produkter, der leveres i henhold til en aftale i tilfælde som beskrevet ovenfor i henhold til afsnit 5.7 (force majeure).

11.3 Intet i disse generelle vilkår og betingelser begrænser eller udelukker Lindts ansvar for:
død eller personligskade forårsaget af Lindts grove uagtsomhed; eller
bedrageri eller svigagtigt givet falske oplysninger.

11.4 Med forbehold af paragraf 11.2 er Lindt under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig, hverken kontraktligt, uden for kontrakt (herunder i tilfælde af uagtsomhed), som følge af overskridelse af lovbestemt pligt eller på anden måde, der opstår i henhold til eller i forbindelse med kontrakten, for:
- ønske om fortjeneste, salg, forretning, indkomst eller afkast;
- ønske om forstøvning;
- forretningsafbrydelse;
- ønske om produktion;
- tab forårsaget af forsinkelse eller forsinket opfyldelse;
- ønske om forretningsmulighed;
- ønske om forventede besparelser;
- ønske om god vilje; eller
- enten en form for direkte eller indirekte tab.

12 Ansvar, hvis du er konsument

12.1 Afsnit (12) gælder kun, hvis du er forbruger. Hvis du optræder som forbruger, når du bestiller eller køber produkter på internetbutikken, er Lindt ikke ansvarlig over for dig (i det omfang Lindts ansvar ikke er reguleret af ufravigelig lovgivning) i tilfælde af:
tab, der ikke kan forudses (tab kan forudses, hvis det var en åbenbar konsekvens af Lindts misligholdelse af kontrakten, eller hvis tabet blev overvejet mellem dig og Lindt på tidspunktet for kontraktens indgåelse);
tab, der opstår, uden at Lindt har misligholdt aftalen, og
forretningstab (som omfatter tab af indtægter, forretning, kontrakter, goodwill, forretningsmuligheder og andre lignende tab).
12.2 Intet i disse generelle vilkår og betingelser begrænser eller udelukker Lindts ansvar for;
død eller personskade forårsaget af Lindts grove uagtsomhed samt
bedrageri eller svigagtigt givet falske oplysninger.
12.3 Som forbruger kan du have særlige lovbestemte rettigheder vedrørende krav, der opstår som følge af Lindts uagtsomhed eller manglende evne til at leve op til bestemmelserne i aftalen. Intet i disse generelle vilkår og betingelser har til hensigt at begrænse dine lovbestemte rettigheder. For yderligere information om dine rettigheder som forbruger kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

13 Gældende lov og tvist

13.1 Med forbehold af paragraf 14.3 gælder dansk ret for Aftalen og for tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af Aftalen samt for ikke-kontraktlige og andre krav mellem dig og Lindt. Tvister skal primært søges løst ved gensidig aftale mellem dig og Lindt. Hvis tvisten ikke kan løses efter gensidig aftale, har du som forbruger mulighed for at få din sag behandlet gratis ved Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Ellers kan du logge ind direkte på klageportalen med MitID eller Danmarks Miljøportal. Lindt følger Nævnes Hus' anbefalinger. I modsat fald skal tvister eller krav, der opstår som følge af aftalen, både inden for og uden for kontrakt, behandles af en almindelig domstol i Danmark.

14 Yderligere betingelser

14.1 Du må kun overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til en aftale, hvis du og Lindt først har aftalt det skriftligt.

14.2 Ingen andre end Lindt og Køber har ret til at håndhæve Aftalen.

14.3 Tilfældet, at Lindt ikke insisterer på, at du opfylder nogen af dine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller at Lindt ikke gør sine rettigheder gældende over for dig eller venter på at gøre det, betyder ikke, at Lindt har givet afkald på sine rettigheder over for dig. Det betyder heller ikke, at du ikke længere skal opfylde disse forpligtelser. Skulle Lindt give afkald på enhver ret, som Lindt har over for dig, vil Lindt gøre det skriftligt, og et sådant afkald betyder ikke, at Lindt automatisk har givet afkald på enhver fremtidig ret mod dig.
14.4 Før du køber et produkt fra Lindt, beder vi dig om omhyggeligt at læse indholdsfortegnelsen for hvert produkt, du ønsker at købe på internetbutikkens hjemmeside vedrørende ernæringsoplysninger, hvis du har fødevareallergi eller intolerance over for f.eks. nødder eller mælk. For fuldstændig produktinformation samt fremstillingsdato og/eller bedst før-datoen henvises du til oplysningerne på produktemballagen.
14.5 Lindt forbeholder sig ret til at gøre indsigelse mod unøjagtigheder i indholdet på internetbutikkens hjemmeside.
14.6 Ud over hvad der fremgår af disse generelle vilkår og betingelser, gælder Lindts til enhver tid gældende privatlivs- og cookiepolitik (x) også for brugen af hjemmesiden X.

15 E-gavekort, lykønskningskort

15.1 På internetbutikken kan du købe e-gavekort med en minimumsværdi på 100 DKK og en maksimumsværdi på 5.000 DKK. E-gavekortet vil blive sendt til den e-mailadresse, du angav, da du bestilte, eller på din anmodning direkte til den modtager, du ønsker at give gavekortet til, sammen med dine personlige hilsner.

15.2 E-gavekortet kan bruges straks efter modtagelsen. Hvis du vil bruge gavekortet, skal du indtaste gavekortets kode i forbindelse med betalingsprocessen. Når koden er indtastet, får kunden eller modtageren lov til at købe produkter med e-gavekortet op til den værdi, der er angivet på kortet. Hvis købsprisen overstiger værdien af det indløste gavekort, skal indehaveren betale differencen.

15.3 Lindt påtager sig intet ansvar i tilfælde af, at du tilfældigvis indtaster den forkerte modtager for et e-gavekort. Så snart du indser, at du har indtastet den forkerte modtager, kan du tage Lindt med, hvorefter Lindt kan deaktivere gavekortet, hvis det endnu ikke er indløst. I så fald udsteder Lindt også et nyt e-gavekort til den modtager, du angiver.

15.4 E-gavekortene kan kun bruges til varer i Danmark og kan kun indløses online.

15.5 E- gavekort kan ikke indløses eller ombyttes til kontanter. Du kan kun bruge dit e-gavekort i danske kroner (DKK).

15.6 E-gavekort er gyldige i 24 måneder fra erhvervelsen. Når de 24 måneder er udløbet, vil gavekortet blive afhentet, og enhver værdi, der er tilbage på gavekortet, vil derefter gå tabt. Du kan se status, og hvor mange penge der er tilbage på gavekortet, på din brugerkonto hos Lindt eller ved kassen, når du indtaster koden på gavekortet som betalingsmetode.

15.7 Hvis du ikke bruger hele gavekortets værdi på et køb, opdateres det resterende beløb efter hver transaktion. Det resterende beløb udstedes ikke kontant.

15.8 E-gavekort kan ikke returneres eller refunderes – undtagen i overensstemmelse med dine lovbestemte rettigheder.

15.9 E-gavekort skal behandles som kontanter. De er ikke checkgaranti, kredit- eller betalingskort. Lindt påtager sig intet ansvar for mistede, stjålne eller beskadigede gavekort.

15.10 Alle refusioner for varer eller tjenester købt med et e-gavekort vil blive udført i overensstemmelse med Lindts refusionspolitik.

15.11 Lindt forbeholder sig ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid samt at træffe sådanne foranstaltninger efter en til enhver tid rimelig vurdering, der skønnes nødvendig vedrørende e-gavekortene, herunder beslutningen om at deaktivere et e-gavekort. Det, der er angivet i dette afsnit, påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

15.12 Lindt tilbyder at sende et personligt lykønskningskort sammen med de bestilte varer. Du bestemmer teksten til det lykønskningskort, men det skal overholde alle gældende love og må ikke: (i) krænke tredjeparters rettigheder (herunder enhver ophavsret, ret til database eller varemærkerettigheder, der ejes af tredjeparter); ii) indeholde materiale, der er ærekrænkende for en person; (iii) indeholde materiale, der er fornærmende, krænkende, uanstændigt, truende, chikanerende, hadefuldt eller brandfarligt; eller (iv) invaderer en andens privatliv eller forårsager irritation, forlegenhed eller forfærdelse.

15.3 Lindt er berettiget, men ikke forpligtet til at gennemgå eller verificere teksten på lykønskningskortet inden levering. Lindt afgør efter rimelig vurdering, om der er sket en overtrædelse af denne bestemmelse. I tilfælde af overtrædelse af bestemmelsen beslutter Lindt, hvilken foranstaltning der anses for mest hensigtsmæssig, og Lindt forbeholder sig også ret til ikke at smigre med lykønskningskortet, hvis Lindt finder, at teksten overtræder denne bestemmelse. Lykønskningskortets design og layout bestemmes også af Lindt.