Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fortæl om din bekymring 

 

Introduktion  

Hos Lindt & Sprüngli er vi forpligtet til at drive forretning med retfærdighed og integritet og med respekt for love og vores værdier. På samme måde forventer vi lignende adfærd fra alle tredjeparter, såsom leverandører, entreprenører og underentreprenører, som vi samarbejder med for at støtte vores daglige forretning. Sådanne forpligtelser og forventninger er beskrevet i Lindt & Sprünglis adfærdskodeks (forretning og leverandør) og vigtige politikker som f.eks. menneskerettighedspolitikken og Speak Up-politikken. 

Nedenstående information beskriver, hvornår, hvem og hvordan man bruger Speak Up Line, hvad der sker, når du har fortalt os om din bekymring, og yderligere vigtig information. 

Hvornår skal man bruge Speak Up Line? 

Hvis du oplever, ser eller bliver informeret om en hændelse eller omstændighed, der er sket, eller som du tror kan ske, og som ikke er i overensstemmelse med vores adfærdskodeks, politikker, love og regler, opfordres du til først at søge at løse det med din kontaktperson hos Lindt & Sprüngli. Hvis du mener, at din bekymring forbliver uløst, og/eller hvis du ønsker at rapportere anonymt, bedes du fortælle om din bekymring via Lindt & Sprünglis Speak Up Line. Dette omfatter f.eks. adfærd, der udgør en risiko eller krænkelse af menneskerettighederne, såsom sundheds- og sikkerhedsrisici, chikane og diskrimination på arbejdspladsen samt miljørelaterede bekymringer. Det kan også bruges til at rejse bekymringer om ulovlige kriminelle handlinger såsom bestikkelse.  

Hvornår skal man ikke bruge Speak Up Line?  

Speak Up Line bør ikke bruges i tilfælde af nedenstående: 

 • arbejdsrelaterede klager såsom uoverensstemmelser mellem medarbejdere, suspension eller opsigelse af ansættelsen. I sådanne tilfælde bør du kontakte din HR-repræsentant, hvis det er relevant; 
 • rapportering af sundheds-, sikkerheds- eller ejendomsrelaterede problemer; 
 • til at rapportere forbrugerklager eller spørgsmål. Se venligst afsnittet "Kontakt os" på det respektive Lindt & Sprüngli-lands hjemmeside.  

Hvem kan bruge Speak Up Line? 

Det er åbent for personer, samfundsrepræsentanter og organisationer at rejse bekymringer, der er relateret til vores forretning og forsyningskæde. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ansatte og arbejdere i Lindt & Sprüngli-virksomheder, leverandører og forretningspartnere samt medlemmer af lokalsamfundet.  

Sådan bruger du Speak Up Line 

 1. Hvis du har en bekymring, kan du kontakte os døgnet rundt, 365 dage om året ved at ringe til vores gratisnummer eller klikke på dette link for at give os en skriftlig rapport. 
 1. Vores Speak Up Line er i øjeblikket tilgængelig på 19 sprog. 
 1. Giv os så mange oplysninger om problemet, som du kan og har det godt med. 
 1. Hvis du føler dig tryg ved det, kan du oplyse dit navn og dine kontaktoplysninger. Det vil hjælpe os med at undersøge problemet.  
 1. Du kan også rejse et problem anonymt uden at oplyse dit navn eller dine kontaktoplysninger, selvom det kan begrænse vores mulighed for at undersøge sagen til bunds. 
 1. Du vil modtage et klage-ID - det er vigtigt, at du noterer dette ID for at kommunikere og modtage opdateringer. 
 title= title=

Sådan organiserer vi vores Speak Up Line  

 • Vores Speak Up Line er gratis.  
 • Vores proces er sikker og til at stole på.  
 • Vi sigter mod at gøre det tilgængeligt. 
 • Vi har en robust proces på plads til at sikre fortroligheden af din identitet og kommunikation, og procedurer til at beskytte data.  
 • Group Compliance er ansvarlig for vores Speak Up Line, støttet af en person, der er udpeget til at styre undersøgelsen. Disse personer er upartiske og anvender en kønssensitiv tilgang. 
 • Personer, der rejser deres ægte bekymringer via vores Speak Up Line, bør ikke stilles ringere eller udsættes for nogen form for trusler, gengældelse eller straf. Hvis du mener, at du kan være i fare, bedes du kontakte compliance@lindt.com, en postkasse, som Group Compliance har adgang til og administrerer. Bemærk, at hvis du rapporterer på denne måde, vil din e-mailadresse være kendt af Group Compliance. Alternativt kan du rejse en ny sag i Speak Up Line for at bevare din anonymitet.  

Hvad sker der, når du rapporterer 

Din bekymring vil følge vores proces nedenfor. På en fortrolig måde vil vi kommunikere, at vi har modtaget din bekymring. Derefter vil du modtage opdateringer, og under hensyntagen til dine udtrykte bekymringer vil en endelig beslutning blive kommunikeret til dig. Der vil blive taget passende skridt til at afhjælpe problemet efter behov. Det er vigtigt for os at sikre fortrolighed og anonymitet, selv efter at klageproceduren er afsluttet. 

Sammenfattende procedure 

 title= title=